Vijfde lezing: Jesaja 55,1-11

om, wie dorst heeft, hier is water;
en allen die geen geld hebt,
kom, koop koren en eet zonder geld,
en drink wijn en melk zonder betaling.

Waarom besteedt u geld aan wat geen brood is,
en loon aan iets dat niet verzadigt?

Luister aandachtig naar Mij, en u zult eten wat goed is,
en uw honger stillen met uitgelezen spijs.
Buig uw oor en kom naar Mij,
luister en u zult leven;
een eeuwig verbond zal Ik met u sluiten,
de gunstbewijzen die Ik aan David heb gezworen.
Zie, hem had Ik tot getuige voor de volken aangesteld,
tot vorst en gebieder over de volksstammen.
Zie, een volk dat u niet kent roept u op,
en een volk dat u niet kent, snelt op u af,
omwille van de Ene uw God,
en wegens de Heilige van Israël, omdat Hij u luister heeft verleend.

Zoek de Ene, nu Hij te vinden is,
roep Hem aan: Hij is dichtbij.
De goddeloze moet zijn weg verlaten,
de boosdoener zijn gedachten,
en terugkeren naar de Ene, die zich over hem ontfermen zal;
naar onze God, want Hij vergeeft rijkelijk.
Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten,
en mijn wegen zijn niet uw wegen
– godsspraak van de Ene.

Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven,
en mijn gedachten uw gedachten.
Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen
en pas daarheen terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,
haar hebben bevrucht en met planten bedekt,
wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter,
zo zal het ook gaan met mijn woord.

Het komt voort uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug,
maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt,
en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.

*

Sluit deze pagina om de viering te vervolgen