Vierde lezing: Jesaja 54,5-14

ij die u gemaakt heeft is uw man,
de Ene van de machten is zijn naam,
en uw verlosser is de Heilige van Israël,
die de God van heel de aarde heet.

Want u was een verstoten en
zielsbedroefde vrouw toen de Ene u riep;
verstoot een man soms de vrouw van zijn jeugd?’
zegt uw God.

‘Een kort ogenblik heb Ik u in de steek gelaten,
maar met groot medelijden breng Ik u weer bijeen.

In een stortvloed van toorn
heb Ik een ogenblik mijn gezicht voor u verborgen,
maar met eeuwige liefde ontferm Ik mij over u’,
zegt de Ene, uw verlosser.

‘Het is voor Mij zoals in Noachs dagen:
zoals Ik toen gezworen heb dat de wateren van Noach
de aarde nooit meer zullen overstromen,
zo zweer Ik dat Ik nooit meer kwaad zal zijn op u,
nooit meer schelden zal op u.

Al wijken de bergen
en wankelen de heuvels,
mijn gunst wijkt niet van u,
en mijn vredesverbond wankelt nooit’,
zegt de Ene, uw Ontfermer.

U, ongelukkige, opgejaagd en niet bemoedigd,
Ik leg uw stenen op kleurrijke mortel,
en uw grondvesten op saffier;

Ik maak uw muurschilden van robijn,
uw poorten van karbonkelsteen,
en heel uw ringmuur van kostbaar gesteente.

Al uw kinderen worden dan door de Ene onderricht,
en voor uw kinderen zal er diepe vrede zijn;
op een fundament van gerechtigheid wordt u gebouwd.

Houd u ver van onderdrukking,
want u hoeft niet bevreesd te zijn;
ver ook van verschrikking,
want zij zal u niet naderen.

*

Sluit deze pagina om de viering te vervolgen