19 September 2022

Kloostertuin Rotterdam

Ga naar overzicht

Deel op:

loostertuin Rotterdam is gericht op mensen binnen en buiten de kerken, die zich willen bezinnen op de bronnen van het christendom, de spiritualiteit en de mystiek in hun verscheidenheid. Daarbij wordt steeds aansluiting gezocht bij wat er leeft in de samenleving. Kloostertuin Rotterdam ontstond in 2021 uit de fusie met het Leerhuis Spiritualiteit en is vanouds verbonden met de Dominicuskerk Het Steiger in Rotterdam-centrum.