Zoekresultaten voor: yose

01 juni 2015

‘Vervolgde christenen? Dat is een westerse term'

De discussie over oorlog en vrede in Irak is in het Westen geïdeologiseerd’, zegt zr. Yosé Höhne-Sparborth. In Volzin staat deze maand een interview naar aanleiding van haar verblijf onder dominicanessen in Iraaks Koerdistan. ‘Alles wordt in welles-nietes getrokken.’

19 januari 2015

'Ik ben niet Charlie' - afscheid van dominicaans Irak

In de laatste van de zeven weken die de Nederlandse zr. Yosé Höhne-Sparborth in Koerdisch Irak doorbracht, ontmoette ze er voormalig magister Timothy Radcliffe en de dominicanessen die voor IS vluchtten. Een bericht uit oorlogsgebied.

08 januari 2015

Iraakse bisschop: 'Ga niet achter de emoties aan'

Gewone moslims zijn de grootste slachtoffers van IS en andere extremisten, want zij kapen hun godsdienst en maken het tot een wapen. En waarom heeft het westen toch steeds een vijand nodig? In gesprek met de Iraakse dominicaan Yousif Mirkis, aartsbisschop van Kirkuk, door de Nederlandse zuster Yosé Höhne-Sparborth.

31 december 2014

Jaaroverzicht 2014

2014 was voor Dominicaans Nederland het jaar van Magister Schillebeeckx en van Meister Eckhart, van dominicanessen in Noord-Irak, van nieuwe broeders en nieuwe lekendominicanen, en van even rijpe als kwetsbare reflectie op ons leven en onze wereld.

12 december 2014

'Als zij hier kunnen leven, kan ik dat ook'

Op uitnodiging van bisschop en dominicaan Yusuf Mirkis is de Nederlandse zr. Yosé Höhne-Sparborth zeven weken in Kirkuk en Erbil, Iraaks Koerdistan. Ze leeft er samen met de gevluchte Iraakse dominicanessen en doet wat er nodig is.

27 maart 2013

'Medemenselijkheid in het detentiebeleid'

‘Wij willen wonen in een land dat voorbeeldig is inzake humaniteit.’ Dat schrijven voorgangers en vertegenwoordigers van alle geloofsgemeenschappen in Utrecht-West aan de leden van de Tweede Kamer. De brief, gedateerd 21 maart, gaat over het Nederlandse detentiebeleid voor ongedocumenteerde vluchtelingen, dat op gespannen voet staat met de mensenrechten.

20 april 2011

‘We werden in de gaten gehouden’

De publicatie van de ‘collectieve biografie ‘Gods Predikers’ in 2008 krijgt nog een staartje. Op pagina 692 staat een passage die de indruk zou kunnen wekken dat Karl Derksen o.p. en zr. Yosé Höhne-Sparborth informanten waren van de Stasi. Een reconstructie.