Dominicaanse monialen

óór 1303 bestond in Nederland al een contemplatief klooster van Dominicanessen.

In de loop van de tijd sloten zich negen kloosters bij de Predikorde aan, waarvan de meeste in de tijd van de beeldenstorm (1566) werden opgeheven. Sinds het einde van de 18e eeuw bestond er in Nederland geen enkel contemplatief klooster van dominicanessen meer.

In 1879 kwam Moeder Gundisalva Gottfring vanuit Duitsland naar Nederland, waar ze zich met enkele zusters in Nijmegen en later in Venlo vestigde. In 1885 mochten de zusters van de communiteit – die inmiddels was uitgebreid met nieuwe leden – hun professie afleggen als contemplatieve Dominicanessen (toen nog 2e Orde genoemd).

Als gevolg van de vergrijzing en de vermindering in aantal verhuisde de communiteit in 1981 naar een klooster in Berg en Dal. Op den duur werd de behoefte aan voortdurende zorg van verschillende zusters te groot en werd omgezien naar een verzorgingshuis met mogelijkheden voor de vitale zusters om in de directe omgeving te wonen, zodat de communiteit als geheel zou kunnen voortbestaan.

Nu wonen de monialen in en rond Huize Rosa (Nijmegen) en kunnen elkaar nabij zijn, ook in de veranderde leefomstandigheden. Er is geen sprake meer van een ‘slotklooster’ en veel eigen gebruiken en gewoonten moesten vervallen, maar deze andere wijze van leven biedt nieuwe mogelijkheden om vanuit een contemplatieve levenshouding zuster- en broederschap in een bredere vorm te beleven.

In 1965 konden we vanuit ons klooster een nieuwe stichting beginnen in Kameroen. Daar is nu een jonge communiteit die nog steeds groeit en van waaruit men zelfs al hulp heeft kunnen bieden bij de stichting van twee andere monialenkloosters in Afrika. Ook op deze wijze hebben we ons levensideaal aan anderen kunnen doorgeven.

Monialen
Dominicanessen van Mariadal in Nederland

Rosa de Limastraat 108
6543 JG NIJMEGEN

tel. 024 – 378 50 85

Priorin: Zr. Tarcisia Vermeulen o.p. (e-mail)