Wie zijn wij

e Orde der Predikers is opgericht in 1216 en bestaat uit broeders, moniale zusters, actieve zusters en leken.

De taak van de Orde is het evangelie van Jezus Christus te verkondigen omwille van het geluk van mensen. Die verkondiging neemt tal van vormen aan (onderwijs, media, wetenschap, kunst, bestuur, pastoraat etc), maar altijd zal daarbij aandacht zijn voor contemplatie en studie.

In de woorden van de grote middeleeuwse dominicaan Thomas van Aquino gaat het om contemplare et contemplata aliis tradere: overwegen en de vrucht daarvan delen met anderen. Het motto van de dominicanen is veritas, waarheid. Drie andere kernwoorden zijn laudare, benedicere, praedicare: loven, zegenen, prediken.

Wereldwijd heeft de Orde zo’n 6.000 broeders (in meerderheid priesters), 3.000 monialen, 27.000 actieve zusters, 144.000 leken en 400 diocesane priesters die lid zijn van priesterfraterniteiten. De Orde is in 126 landen van de wereld aanwezig.

Klik hier voor de constituties van de Orde. Klik hier voor de adressen van alle geledingen in Nederland en hier voor (inter)nationale links.

Broeders dominicanen

De Nederlandse Provincie van de Orde der Dominicanen is opgericht op 2 juli 1515, maar de eerste dominicanen kwamen al rond 1232 in Nederland. Op 30 mei 2022 fuseerde de Nederlandse provincie met de Belgische. Sindsdien vormen de Nederlandse broeders een vicariaat van België.

Hier vindt u informatie over het bestuur en de staf van het vicariaat. Hier vindt u informatie over het archief.

Zusters dominicanessen

Moniale dominicanessen – Lees meer

Dominicanessen van Voorschoten – Lees meer

Dominicanessen van Neerbosch – Lees meer

Dominicanessen van Bethanië – Lees meer

Dominicanessen van het Sint Catharina-apostolaat – Lees meer

Dominicanessen van King William’s Town, Z-Afrika – Lees meer

Dominicanessen van St Cecilia (Tennessee, VS) in Sittard – Lees meer

Lekendominicanen

Klik hier voor informatie over de lekendominicanen
(Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland, DLN).

Adressen

Klik hier voor de adressen van alle geledingen.

20160416_Rotterdam_Dominicanen_©RamonMangold_Rene-Dinklo

Vicaris René Dinklo o.p. bij een afbeelding van Catharina van Siena (2016). Foto Ramon Mangold.