Kloostertuin Rotterdam

Kloostertuin Rotterdam is gericht op mensen binnen en buiten de kerken, die zich willen bezinnen op de bronnen van het christendom, de spiritualiteit en de mystiek in hun verscheidenheid. Daarbij wordt steeds aansluiting gezocht bij wat er leeft in de samenleving. Kloostertuin Rotterdam ontstond in 2021 uit de fusie met het Leerhuis Spiritualiteit en is vanouds verbonden met de Dominicuskerk Het Steiger in Rotterdam-centrum.

Dominican Contributions Fund

The Dutch Vicariate annually has an amount available to support projects outside and within the Netherlands, which fit within the mission of the Dominican Order.

Fonds Dominicaanse Bijdragen

Elk jaar stelt het Fonds Dominicaanse Bijdragen een bedrag beschikbaar ter ondersteuning van projecten buiten en binnen Nederland die passen binnen de zending van de Orde.

Huis van Dominicus, Utrecht

In het Huis van Dominicus in de wijk Oog in Al in Utrecht zoeken mensen naar manieren om een plaats van geloof en bezieling voor de toekomst vorm te geven. De kerk is een locatie van de Samenwerkende Parochies Utrecht. Er is een programma op het gebied van studie en debat, bezinning en spiritualiteit, ontmoeting en gesprek, kunst en cultuur.

Dominicaans Platform Nederland

De stichting Dominicaans Platform Nederland (DPN) ontwikkelt, steunt en stimuleert projecten en activiteiten van de dominicaanse beweging, en verleent subsidies.

Dominicanenklooster Huissen

Het Dominicanenklooster Huissen is een centrum waar mensen elkaar ontmoeten, samen leren en samen vieren. Een plek om te bezinnen, om bezield te raken en om je in beweging te zetten.

Dominicanenklooster Zwolle

Het prachtige Dominicanenklooster in hartje Zwolle kent een kleine communiteit van broeders, heeft een bloeiende parochiegemeenschap en brengt inspirerende programma’s. Wij zoeken met u naar wat er werkelijk toe doet, naar wat verwondert, verrijkt en uitdaagt, naar wat ons als mensen van vandaag zin geeft.    

Plein van Siena, Amsterdam

Het Plein van Siena is een rustige plek aan een drukke winkelstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Het is een plek waar mensen op adem komen en inspiratie opdoen, alleen of met anderen. Er is ruimte voor eigen vragen en ervaringen, die gedeeld of gespiegeld kunnen worden.