Bestuur en staf

ominicanen kennen sinds het begin een democratisch gekozen bestuur. Hier vindt u informatie over het bestuur en de commissies van het Nederlandse vicariaat.

De Nederlandse dominicanen vormen een vicariaat van de Belgische provincie. Provinciaal overste is Philippe Cochinaux. Zie www.dominicanen.be

20220530_Rotterdam_Dominicanen_WEB13_©RamonMangold

Vicaris René Dinklo en provinciaal Philippe Cochinaux

De vicariale raad bestaat uit

René Dinklo o.p. (vicaris, voorzitter vicariale raad)
Michael-Dominique Magielse o.p. (raadslid en syndicus vicariaat)
Stefan Mangnus o.p. (raadslid, promotor voor permanente vorming Belgische provincie)

De staf

Huib Tuin (econoom)
Jacques van der Lee o.p. (archivaris)
Leo Oosterveen o.p. (promotor voor de dominicaanse leken in Nederland)

20220530_Rotterdam_Dominica nen_WEB28_©RamonMangold

Het bestuur van het Nederlandse vicariaat na de fusie met de Belgische dominicanen op 30 mei 2022. Vlnr Michael-Dominique Magielse, René Dinklo, Stefan Mangnus.