Fonds dominicaanse bijdragen

lk jaar stelt het Fonds Dominicaanse Bijdragen een bedrag beschikbaar ter ondersteuning van projecten buiten en binnen Nederland die passen binnen de zending van de Orde.

Sinds 30 mei 2022 maken de dominicanen in Nederland als vicariaat deel uit van de Provincie van de heilige Thomas van Aquino (België). Vanuit het Fonds Dominicaanse Bijdragen stelt het vicariaat jaarlijks een bedrag beschikbaar ter ondersteuning van projecten buiten en binnen Nederland die passen binnen de zending van de Orde.

Projecten dienen te voldoen aan een of meer van de volgende kenmerken:

–            verkondiging van het Evangelie;
–            catechese in culturen en milieus waar het christelijk geloof minder relevant is;
–            gebruik van sociale media in de verkondiging;
–            onderzoeks- en vormingsprogramma’s en studiebeurzen ten behoeve van bovenstaande activiteiten;
–            projecten op het terrein van kunst en cultuur in de context van verkondiging;
–            projecten verbonden met een dominicaan, dominicanes, dominicaanse leek, of oud-            dominicaan.

Het Fonds keert jaarlijks maximaal € 75.000 uit. Het maximale bedrag dat per project wordt toegekend is € 10.000. Donaties hebben het karakter van een gift om niet. Donaties zijn nadrukkelijk eenmalig.

Giften worden toegekend door het bestuur van het vicariaat op basis van een advies van de Beoordelingscommissie Dominicaanse Bijdragen. Leden van deze commissie zijn: broeder Paul Minke OP, Ineke van Cuijk en Jan van Hooydonk (lekendominicanen).

Aanvragen dienen te bevatten:

–            een beschrijving van het project of activiteit waarvoor een donatie wordt gevraagd;
–            een financiële verantwoording;
–            een motivatie van de aanvraag in het licht van bovenstaande criteria;
–            contactgegevens van de aanvrager (naam, adres, e-mail, website, bankrelatie).

Aanvragen voor een donatie dienen te worden gericht aan het vicariaal bestuur: bdb@dominicanen.nl.