09 Juni 2019

Zondag, 9 Juni 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 14,15-16.23b-26.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhou­den.
Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven:
Jezus gaf hem ten antwoord: &Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhou­den, mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.
Jezus gaf hem ten antwoord: &Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhou­den,
mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.
Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; het woord dat gij hoort,
is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft.
Dit zeg Ik u, terwijl Ik nog bij u ben,
maar de Helper, de heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden,
Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.