09 April 2023

Zondag 9 April : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Kolosse 3,1-4.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt,
streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.
Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.
U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.