08 Oktober 2023

Zondag 8 Oktober : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi 4,6-9.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging.
En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedach­ten behoeden in Christus Jezus.
Tenslotte, broeders, houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekke­lijk, op al wat deugd heet en lof verdient.
En brengt in praktijk wat u geleerd is en overgele­verd, en wat gij van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn.