07 Oktober 2018

Zondag, 7 Oktober 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 10,2-16.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd kwamen er Farizeeën die Jezus vroegen:
&Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten?’
Daarmee wilden zij Hem op de proef stellen.
Hij ant­woordde hun met een wedervraag: &Wat heeft Mozes u voorgeschreven?’
Zij zeiden: &Mozes heeft toegestaan een scheidings­brief op te stellen en haar weg te zenden.’
Doch Jezus ant­woordde hun: &Om de hardheid van uw hart
heeft hij die bepaling voor u neerge­schreven.
Maar in het begin, bij de schepping, heeft God hen als man en vrouw gemaakt.
Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten
om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen een vlees worden.
Zo zijn zij dus niet langer twee, een vlees als zij geworden zijn.
Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’
Thuis ondervroegen de leerlingen Hem nogmaals daarover.
Hij sprak tot hen: &Wie zijn vrouw wegzendt en een ander huwt,
maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk.
En wanneer zij haar man wegzendt en een ander huwt, begaat zij echtbreuk.’
De mensen brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken.
Maar bars wezen de leerlingen ze af.
Toen Jezus dat zag, zei Hij verontwaardigd: &Laat die kinderen toch bij Mij komen
en houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods.
Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind,
zal er zeker niet binnengaan.’
Daarop omarmde Hij ze en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde.