07 Mei 2023

Zondag 7 Mei : Uit de 1e brief van de heilige apostel Petrus 2,4-9.

Ga naar overzicht

Deel op:

ierbaren, treedt toe tot de Heer, de levende steen, door de mensen verworpen maar uitverko­ren en kostbaar in het oog van God.
Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geeste­lijke tempel.
Draagt als een heilige priester­schap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus.
Daarom staat er in de Schrift: Ik leg in Sion een steen, een uitverkoren, kostbare hoeksteen. En wie op Hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld.
Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft. Maar voor de ongelovigen geldt: De steen die de bouwers hebben afge­keurd, die is de hoek­steen geworden,
maar ook een steen waaraan zij zich stoten, een rots waarover zij struikelen. Zij sloten zich, omdat zij het woord weigeren te gehoorzamen; en daartoe waren zij ook bestemd.
Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklij­ke priester­schap, een heilige natie, Gods eigen volk,
bestemd om de roem­ruchte daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht: