07 Januari 2024

Zondag 7 Januari : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze 3,2-3a.5-6.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, gij hebt vernomen hoe zich Gods genade heeft verwerkelijkt, die mij is met het oog op u gegeven is;
dat mij door openbaring de kennis van het geheim is meegedeeld zoals ik het reeds in het kort heb beschreven.
Nooit is het onder vroegere geslach­ten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten:
dat de heidenen in Christus Jezus medeerfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie,