06 Juni 2021

Zondag, 6 Juni 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 14,12-16.22-26.

Ga naar overzicht

Deel op:

p de eerste dag van het ongedesemde brood, de dag waarop men het paaslam slacht, zeiden zijn leerlingen tot Jezus:
&Waar wilt Gij dat wij voorbereidselen gaan treffen, zodat Gij het paasmaal kunt houden?’
Hij zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht:
&Gaat naar de stad en daar zult ge een man tegenkomen die een kruik water draagt; volg hem
en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat: De Meester laat vragen:
Waar is de zaal voor Mij, waar Ik met mijn leerlin­gen het paasmaal kan houden?
Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien, met rustbedden en van al het nodige voorzien: maakt daar alles voor ons klaar.’
De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles zoals Hij het hun gezegd had en maakten het paasmaal gereed.
Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met de woorden: &Neemt, dit is mijn Lichaam.’
Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe en zij dronken alles daaruit.
En Hij sprak tot hen: &Dit is mijn Bloed van het Verbond, dat vergoten wordt voor velen.
Voorwaar, Ik zeg u: Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt
tot op de dag waarop Ik het, nieuw, zal drinken in het Koninkrijk van God.’
Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de Olijfberg.