06 December 2020

Zondag, 6 December 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 1,1-8.

Ga naar overzicht

Deel op:

egin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.
Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen;
een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht,
trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van zonden.
Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.
Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing.
Hij predikte: &Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken.
Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.’