06 Augustus 2023

Zondag 6 Augustus : Uit de 2e brief van de heilige apostel Petrus 1,16-19.

Ga naar overzicht

Deel op:

oen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen, maar wij spraken als ooggetui­gen van zijn luister.
Want Hij heeft van God de Vader eer en verheerlij­king ontvangen, toen door de verheven Majesteit dit woord tot Hem gericht werd: «Deze is mijn geliefde Zoon in wie Ik mijn welbehagen heb.»
En deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken, toen wij met Hem waren op de heilige berg.
Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook gij doet er wel aan daarop acht te geven: het is de lamp die licht ver­spreidt in een donkere ruimte tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.