05 November 2023

Zondag 5 November : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 2,7b-9.13.

Ga naar overzicht

Deel op:

fschoon wij als apostelen van Christus ons hadden kunnen laten gelden.
Wij zijn met zachtheid onder u opgetreden, zoals een voedster die haar kinderen koestert.
We waren u zo innig genegen, dat wij graag met het evangelie van God
ons eigen leven hadden geschonken; zo lief waart gij ons geworden.
Gij herinnert u toch, broeders, onze moeite en inspanning. Terwijl wij u het evangelie van God verkondig­den, hebben wij dag en nacht gewerkt om maar niemand van u tot last te zijn.
En daarom danken wij God zonder ophouden, dat gij het goddelijk woord der prediking
van ons hebt ontvangen en aanvaard, niet als een woord van mensen,
maar als wat het inderdaad is: het woord van God zelf.
En het blijft ook werkzaam in u die gelooft.