05 Maart 2023

Zondag 5 Maart : Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs 1,8b-10.

Ga naar overzicht

Deel op:

chaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene.
Draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de kracht van God,
die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze verdiensten,
maar volgens het vrije besluit van zijn genade. Van alle eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus,
is zijn genade nu openbaar geworden door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus,
die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven deed aanlichten door het evangelie.