05 Februari 2023

Zondag 5 Februari : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 2,1-5.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, toen ik Paulus, u het getuige­nis van God kwam verkondi­gen, deed ik dat niet met vertoon van welspre­kendheid of geleerdheid.
Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis.
Bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig.
Het woord dat ik u verkon­digde, had niets te danken aan de overredings­kracht van de `wijsheid’, maar het getuigde van de kracht van de Geest:
uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God.