04 Juni 2023

Zondag 4 Juni : Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 13,11-13.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter harte, weest eensge­zind, bewaart de vrede, en de God van liefde en vrede zal met u zijn.
Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de heiligen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.