04 Februari 2024

Zondag 4 Februari : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 9,16-19.22-23.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, dat ik het evangelie predik, is voor mij geen reden om te roemen: ik kan niet anders. Wee mij, als ik het evangelie niet verkon­dig!
Deed ik het uit eigen beweging, dan had ik recht op loon; maar zo is het niet, het is een taak die mij is toever­trouwd.
Wat is dan mijn verdienste? Dat ik het evangelie kosteloos verkondig en geen gebruik maak van het recht, aan de prediking verbonden.
Van allen onafhankelijk, heb ik mij de slaaf van allen gemaakt, om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen.
Met de zwakken ben ik zwak geworden, om de zwakken te winnen. Alles ben ik voor allen, om er tot elke prijs enkelen te redden.
En ik doe alles voor het evangelie om er ook zelf deel aan te krijgen.