31 Juli 2022

Zondag 31 Juli : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Kolosse 3,1-5.9-11.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt,
streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.
Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.
U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.
Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid,
hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht
Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt
en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt
naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.
Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen,
barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.