30 Oktober 2022

Zondag 30 Oktober : Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 1,11-12.2,1-2.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, telkens opnieuw bidden wij God, dat Hij u zijn roeping waardig maakt
en al uw goede voornemens en elke daad van uw geloof met macht tot volkomenheid brengt.
Dan zal door de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus de naam van onze Heer Jezus door u geprezen worden, en u door Hem.
Wij moeten u echter verzoe­ken, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem,
niet zo gauw uw bezinning te verliezen en u niet te laten opschrik­ken door profetieen, uitspraken
of brieven die van ons afkomstig zouden zijn, en die beweren dat de dag van de Heer is aangebroken.