30 Mei 2021

Zondag, 30 Mei 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 28,16-20.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had.
Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden.
Jezus trad nader en sprak tot hen: &Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en
leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.’