30 Juli 2023

Zondag 30 Juli : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 8,28-30.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, weten wij, dat God in alles het heil bevor­dert van die Hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.
Want die Hij te voren heeft gekend, heeft Hij ook te voren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, en die Hij recht­vaardigde, heeft Hij verheerlijkt.