30 April 2023

Zondag 30 April : Uit de 1e brief van de heilige apostel Petrus 2,20-25.

Ga naar overzicht

Deel op:

ierbaren, geduldig verdragen wat gij te lijden hebt, om uw goede daden, dat is het wat God behaagt.
En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagela­ten; gij moet in zijn voetstappen treden.
Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevon­den.
Als Hij gescholden werd, schold Hij niet terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oor­deelt.
In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijt gij genezen.
Want gij waart verdwaald als schapen, maar nu zijt ge bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.