03 November 2019

Zondag, 3 November 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 19,1-10.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd ging Jezus Jericho binnen. Terwijl Hij er doorheen trok,
poogde een zekere Zacheüs, hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man,
te zien wie Jezus was. Maar hij slaagde daarin niet vanwege de menigte, want hij was klein van gestalte.
Om Hem toch te zien liep hij hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom, omdat Jezus daar langs zou komen.
Toen Jezus bij de plaats kwam, keek Hij omhoog en zei tot hem:
&Zacheüs, klim vlug naar beneden, want vandaag moet ik in Uw huis te gast zijn.’
Zacheüs kwam snel naar beneden en ontving Hem vol blijdschap.
Allen zagen dat en merkten morrend op: &Hij is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen!’
Maar Zacheüs trad op de Heer toe en sprak: &Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn bezit
aan de armen; en als ik iemand iets afgeperst heb, geef ik het hem vierdubbel terug.’
Jezus sprak tot hem: Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham.
De mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’