03 Juli 2022

Zondag 3 Juli : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten 6,14-18.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, God beware mij ervoor op iets anders te roemen dan op het kruis
van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld.
Besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets. Het gaat er alleen om een nieuwe schepping te zijn!
Vrede en barmhartigheid kome over allen, die naar dit beginsel willen leven, en over heel het volk Gods!
Laat voortaan niemand mij lastig vallen, want ik draag de merktekenen van Jezus in mijn lichaam.
Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.