03 December 2023

Zondag 3 December : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 1,3-9.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade, die u in Christus Jezus is gegeven.
Want in Christus zijt ge, naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond,
in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis.
Op dit punt komt gij niets te kort, terwijl gij vol ver­wachting uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.
Hij zal u ook doen standhouden tot het einde, zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus.
God is getrouw, die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.