03 April 2022

Zondag 3 April : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi 3,8-14.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus Jezus kennen
gaat alles te boven. Om Hem heb ik. alles prijsge­geven. Om Christus houd ik alles zelfs voor vuilnis, als het erom gaat Hem te winnen
en een te zijn met Hem, niet met mijn eigen gerech­tigheid op grond van de wet, maar met de gerechtigheid
die verkregen wordt door het geloof in Christus de gerechtig­heid die van God komt en steunt op het geloof.
Ik wil Christus kennen, ik wil de kracht van zijn opstan­ding gewaarworden
en de gemeenschap met zijn lijden, ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn sterven
om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden.
Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt! Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus.
Nee, broeders, ik beeld mij niet in er al te zijn. Alleen dit: vergetend wat achter me ligt, mij uitstrekkend naar wat voor me ligt,
storm ik af op het doel: de prijs van Gods hemelse roeping.