29 Mei 2022

Zondag 29 Mei : Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes 22,12-14.16-17.20.

Ga naar overzicht

Deel op:

k Johannes hoorde een stem, die tot mij sprak: &Zie, Ik kom spoedig;
mijn loon breng Ik mee om ieder te vergelden naar werk.
Ik ben de Alfa en Omega, De Eerste en de Laatste, het Oorsprong en het Einde!
Zalig zij die hun klederen rein wassen. Zij zullen recht krijgen op de boom des levens, en door de poorten mogen ingaan in de Stad.
Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze openbaringen aangaande de Kerken
bekend te maken. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende Morgenster!
De Geest en de Bruid zeggen: &Kom!’ Laat wie het hoort, zeggen: &Kom!’
Wie dorst heeft, hij kome! Wie wil, neme het water des levens, om niet!
Hij, die dit alles waarborgt, spreekt: &Ja, Ik kom spoedig!’ Amen. Kom Heer Jezus!’