28 November 2021

Zondag, 28 November 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 21,25-28.34-36.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: &Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren
en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.
De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen,
want de hemelse heerscharen zullen in verwar­ring geraken.
Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid.
Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op
en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt naderbij.’
Zorgt er voor dat uw geest niet afge­stompt raakt door een roes van dronkenschap
en de zorgen des levens; laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen,
want hij zal komen over allen waar ook ter wereld.
Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn
te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken,
en stand moogt houden voor het aangericht van de Mensenzoon.’