28 Mei 2023

Zondag 28 Mei : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 12,3b-7.12-13.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, niemand kan zeggen: «Jezus is de Heer,» tenzij door de Heilige Geest.
Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest.
Er zijn vele vormen van dienstver­lening, maar slechts één Heer.
Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God, die alles in allen tot stand brengt.
Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meege­deeld tot welzijn van allen.
Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledema­ten een geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen een lichaam uit. Zo is het ook met de Christus.
Wij allen, Joden en heidenen, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest
door de doop één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één Geest.