28 Augustus 2022

Zondag 28 Augustus : Uit de brief aan de Hebreeën 12,18-19.22-24.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, u hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend
en alles verzengend vuur gestaan, of in dreigende duisternis en woeste wind,
noch te midden van bazuingeschal en stemgedonder. Het volk dat dit alles onderging
smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken.
Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem,
en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn,
voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God,
de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn,
voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed
dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.