27 November 2022

Zondag 27 November : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 13,11-14.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zuster, Gij kent de tijd waarin wij leven, gij weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken
reeds is aangebroken. Thans is ons heil dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen.
De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het licht.
Laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlich­te dag, en ons onthouden van braspartijen
en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd.
Bekleedt u met de Heer Jezus Christus, en koestert geen zondige begeerten meer.