27 Maart 2022

Zondag 27 Maart : Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 5,17-21.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, wie in Christus is, is een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen.
En dit alles komt van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en het (apostelen) de dienst van die verzoening toever­trouwd.
Ja, God was het die in Christus de wereld met zich verzoende: Hij telde de fouten
van de mensen niet en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Wij zijn dus gezanten van Christus, God roept u op door ons woord.
Wij smeken u in Christus’ naam: laat u met God verzoenen!
Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt,
opdat wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden.