27 Augustus 2023

Zondag 27 Augustus : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 11,33-36.

Ga naar overzicht

Deel op:

onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissin­gen, hoe onnaspeur­lijk zijn wegen!
Wie kent de gedachte des Heren? Wie is zijn raadsman geweest?
Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven?
Want uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in eeuwig­heid! Amen.