26 September 2021

Zondag, 26 September 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 9,38-43.45.47-48.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Johannes tot Jezus: &Meester, we hebben iemand die ons niet volgt, in uw naam duivels zien uitdrijven,
en we hebben getracht het hem te beletten, omdat hij geen volgeling van ons was.’
Maar Jezus zei: &Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn Naam,
zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken.
Wie niet tegen ons is, is voor ons.
Als iemand u een beker water te drinken geeft omdat gij van Christus zijt,
voorwaar Ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.
Maar als iemand een van deze kleinen die geloven, aanstoot geeft,
het zou beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp.
Dreigt uw hand u aanstoot te geven, hak ze af; het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan
dan in het bezit van twee handen in de hel te komen, in het onblusbaar vuur.
het is beter voor u kreupel het leven binnen te gaan
dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden geworpen.
het is beter voor u met een oog het Rijk Gods binnen te gaan
dan in het bezit van twee ogen in de hel te worden geworpen,
waar hun worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt.