26 November 2023

Zondag 26 November : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 15,20-26.28.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontsla­pen zijn.
Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden.
Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven.
Maar ieder in zijn eigen rangor­de: als eerste en voornaam­ste Christus, vervolgens bij zijn komst, zij die Christus toebehoren;
daarna komt het einde, wanneer Hij het koning­schap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschap­pijen en alle machten en krachten te hebben onttroond.
Want het is vastge­steld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.
En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood.
En wanneer alles aan Hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene die het al aan Hem onderwierp, opdat God zij alles in alles.