26 Juni 2022

Zondag 26 Juni : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten 5,1.13-18.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
Broeders, gij werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als voorwend­sel voor de zelfzucht. Integen­deel, dient elkander door de liefde.
Want de hele wet is vervat in dit ene woord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen, vrees ik dat ge elkaar in het eind zult verslinden.
Ik bedoel dit: leef naar de Geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren.
Want de zelfzucht begeert tegen de Geest en de Geest tegen de zelfzucht, want ze zijn elkaars tegenstan­ders, zodat ge niet doet wat ge zoudt willen doen.
Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet.