25 September 2022

Zondag 25 September : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs 6,11-16.

Ga naar overzicht

Deel op:

ierbare, streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het eeuwige leven. Daartoe zijt gij geroepen,
daartoe hebt gij de goede belijdenis afgelegd ten overstaan van vele getuigen.
Ik beveel u voor het aanschijn van God die alles ten leven wekt, en van Christus Jezus
die door Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd:
bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept tot de verschij­ning van onze Heer Jezus Christus,
die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen, Hij, de gelukzalige,
de enige heerser, de grote koning en de opperste heer,
die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in onge­naakbaar licht.
Geen mens heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien.
Hem zij eer en eeuwige macht! Amen.