25 November 2018

Zondag, 25 November 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 18,33b-37.

Ga naar overzicht

Deel op:

u ging Pilatus het pretorium weer binnen, riep Jezus bij zich en zei tot Hem: &Zijt Gij de koning der Joden?’
Jezus antwoordde hem: &Zegt gij dit uit uzelf, of hebben anderen u over Mij gesproken?’
Pilatus gaf ten antwoord: &Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk
en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?’
Jezus ant­woordde: &Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap
van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben,
dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koning­schap is evenwel niet van hier.’
Pilatus hernam: &Gij zijt dus toch koning?’ Jezus antwoordde: &Ja, koning ben Ik.
Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getui­genis af te leggen
van de waarheid. Alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.’