24 September 2023

Zondag 24 September : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi 1,20c-24.27a.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, of ik moet leven of sterven, Christus zal in mij verheerlijkt worden.
Want voor mij is leven Christus en sterven winst.
Maar blijf ik leven, dan wacht mij vruchtbare arbeid. Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen.
Ik word naar twee kanten getrokken: ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.
Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf.
Alleen, gij moet een leven leiden dat het evangelie van Christus waardig is.