24 Juli 2022

Zondag 24 Juli : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Kolosse 2,12-14.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, in de doop zijt gij met Christus begraven, maar ook met Hem verrezen,
door uw geloof in de kracht van God die Hem uit de dood deed opstaan.
Ook u die dood waart ten gevolge van uw overtredingen en door uw zondig bestaan heeft God weer levend gemaakt met Hem.
Hij heeft alle onze zonden vergeven. Hij heeft de oorkonde verscheurd die met haar bezwarende bepalingen
tegen ons getuigde. Hij heeft haar vernietigd en aan het kruis genageld.