24 December 2023

Zondag 24 December : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 16,25-27.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, aan Hem die de macht heeft u sterk te maken volgens het evangelie van Jezus Christus, dat ik verkondig, volgens de openbaring van het mysterie, dat eeuwenlang verzwegen bleef
maar nu is onthuld, en dat krachtens de opdracht van de eeuwige God
aan de hand van profetische geschrif­ten is meegedeeld aan alle heiden­volken
om hen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof
aan Hem, de enige, alwijze God, zij de heerlijk­heid
door Jezus Christus in de eeuwen der eeuwen! Amen.