23 Juni 2019

Zondag, 23 Juni 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 9,11b-17.

Ga naar overzicht

Deel op:

aar het volk kwam het te weten en ging Hem achter­na. Hij liet hen tot zich komen en sprak hun over het Rijk Gods; wie genezing nodig hadden, genas Hij.
Toen de dag ten einde begon te lopen, kwamen de twaalf naar Hem toe en zeiden: &Stuur de mensen weg,
dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om daar onderdak en voedsel te vinden, want hier zijn we op een eenzame plek.’
Maar Hij antwoordde: &Geeft gij hun maar te eten.’ &Wij hebben niet meer dan vijf broden
en twee vissen,’ zeiden ze; &of wijzelf zouden voor al dat volk eten moeten gaan kopen.’
Er waren naar schatting wel vijfduizend mannen. Hij gelastte nu zijn leerlingen: &Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig.’
Dat deden ze en ze lieten allen plaatsnemen.
Daarop nam Hij de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak er de zegen over uit,
brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte voor te zetten.
Allen aten tot ze verzadigd waren en wat zij overhielden haalde men op, twaalf korven met brokken.