23 Juli 2023

Zondag 23 Juli : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 8,26-27.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, de Geest komt onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitspre­ke­lijke verzuchtin­gen.
En Hij die de harten doorgrondt, weet waar de Geest op zint, want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling.