23 April 2023

Zondag 23 April : Uit de 1e brief van de heilige apostel Petrus 1,17-21.

Ga naar overzicht

Deel op:

ierbaren, God die gij aanroept als Vader, is ook de onpartijdige rechter over al onze daden; koestert daarom ontzag voor Hem, zolang gij hier in ballingschap leeft.
Gij weet dat gij niet met vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, zijt verlost uit het zinloze bestaan dat gij van uw vaderen had geerfd.
Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Chris­tus, het lam zonder vlek of gebrek,
dat uitverko­ren was voor de grondlegging der wereld,
maar eerst op het einde der tijden is versche­nen, om uwentwil.
Door Hem gelooft gij in God, die Hem van de doden opgewekt
en Hem de heerlijkheid gegeven heeft; daarom is uw geloof in God tevens hoop op God.